schet-cover-Werkboek-2021-600px

Exposeren en adverteren MLD

Informatieplein Makkelijk Lezen Dag 2021

Dinsdag 5 oktober organiseren we in de Reehorst te Ede opnieuw dé inspiratiedag voor leerkrachten en leescoördinatoren van basisscholen & SBO-scholen, RT’ers, IB’ers, leesconsulenten, logopedisten.  We verwachten op de Makkelijk Lezen Dag zo’n 250 deelnemers.  Deze dag groeit door naar een begrip onder alle professionals die betrokken zijn bij het leesonderwijs on de basisschool.

Alle inhoudelijke informatie vind je aan op deze pagina.

We gaan de twee centrale zalen koppelen en als één levendig informatieplein inrichten met stands, ruimten voor de speeddates, videoschermen voor de plenaire presentaties en gedurende de hele dag een voortreffelijke catering.

Werkboek Makkelijk Lezen Dag 2021

Het Makkelijk Lezen Werkboek (oplage 1.000x) biedt een overzicht van ondersteunende methodes & materialen voor alle kinderen die achterblijven in het proces van leren lezen. Het programma van de Makkelijk Lezen Dag is hiervoor de basis, maar aanvullend daarop wordt het een bron van inspiratie met tips, opdrachten en oefeningen om direct mee aan de slag te gaan. Ook ouderparticipatie en de TIP25 komen aan bod èn de bijdragen van alle MLD partners. Alle deelnemers krijgen gratis dit handzame Werkboek.

Inschrijven exposeren en adverteren

Wilt u exposeren of adverteren?

Ik denk graag mee over een maatoplossing om een maximale exposure voor je organisatie te bewerkstelligen. Aarzel niet te bellen of te mailen voor aanvullende Informatie en overleg over uitbreiding van de mogelijkheden.

Willem Bakker | 0651 192022 | wb@uitgeverijbontekoe.nl