Mieke Urff

Zelfstandig onderwijskundige/ dyslexiespecialist

Bekijk hier de unieke eigenschappen en abonnementsvormen van HYboek.

Kennis en ervaring

Studies: nieuwe lerarenopleiding, Remedial teacher (VU), Dyslexiespecialist (Fontys Hogescholen) en een Master in Inclusieve & Special Education (Roehampton University-Londen).

Kennis: vreemdetalenonderwijs/ passend onderwijs/ achtergronden dyslexie en laaggeletterdheid/ toegankelijkheid van (geschreven) informatie.

Ervaring: begeleiden van leerlingen met dyslexie, opzetten van Taal- en dyslexiebeleid binnen scholengemeenschappen, ondersteuning van scholen bij implementeren van Taal- en dyslexiebeleid, docent en afstudeerbegeleider binnen de Masteropleiding Master SEN. Themamanager Dyslexie bij Stichting Dedicon. Ondersteunende werkzaamheden voor LBRT.

Het karaokelezen met HYboek kan worden ingezet voor alle kinderen die leren lezen maar is vooral motiverend en zeer effectief voor kinderen bij wie de leesontwikkeling dreigt te stagneren.
Lees meer over HYboek, klik hier

Interessante links

Recente publicaties:

Urff, M. (2014) TIBtools – Dyslexie: werk in uitvoering! (1ste editie). Convoy Uitgevers bv

Urff, M. (2018) Toegankelijkheid van lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking. Remediaal, 18, 4–7

Urff, M. (2019) Omgaan met – Omgaan met dyslexie op school (1ste editie). Instondo

Urff, M. (2019) Universal Design for Learning. Remediaal, 19(2), 34–36

 

Verder lezen over het model van Luc Stevens (2004)

 

Focus video: Het paspoort tot de wereld van lezen

FOCUSvideos