Mieke Urff

Zelfstandig onderwijskundige/ dyslexiespecialist

Kennis en ervaring

Studies: nieuwe lerarenopleiding, Remedial teacher (VU), Dyslexiespecialist (Fontys Hogescholen) en een Master in Inclusieve & Special Education (Roehampton University-Londen).

Kennis: vreemdetalenonderwijs/ passend onderwijs/ achtergronden dyslexie en laaggeletterdheid/ toegankelijkheid van (geschreven) informatie.

Ervaring: begeleiden van leerlingen met dyslexie, opzetten van Taal- en dyslexiebeleid binnen scholengemeenschappen, ondersteuning van scholen bij implementeren van Taal- en dyslexiebeleid, docent en afstudeerbegeleider binnen de Masteropleiding Master SEN. Themamanager Dyslexie bij Stichting Dedicon. Ondersteunende werkzaamheden voor LBRT.

Interessante links

Recente publicaties:

Urff, M. (2014) TIBtools – Dyslexie: werk in uitvoering! (1ste editie). Convoy Uitgevers bv

Urff, M. (2018) Toegankelijkheid van lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking. Remediaal, 18, 4–7

Urff, M. (2019) Omgaan met – Omgaan met dyslexie op school (1ste editie). Instondo

Urff, M. (2019) Universal Design for Learning. Remediaal, 19(2), 34–36

 

Verder lezen over het model van Luc Stevens (2004)

 

Focus video: Het paspoort tot de wereld van lezen

FOCUSvideos