Annemarie Jongbloed

Auteur en programmacoördinator Makkelijk Lezen Dag

Kennis en ervaring

Annemarie is auteur van diverse kinderboeken en heeft ervaring als leerkracht in het (speciaal) onderwijs. Ook schrijft zij teksten en lessen voor educatieve uitgevers. Verder geeft Annemarie workshops rondom leesmotivatie aan kinderen, ouders en schoolmedewerkers. En Annemarie is programmacoördinator van de Makkelijk Lezen Dag.

Focus video: leesmotivatie

Focus video Annemarie Jongbloed