Maaike Landman

Adviseur Makkelijk Lezen Plein bij Probiblio

Kennis & ervaring

Jeugdboekenspecialist
Recensent jeugdboeken
Auteur van Leeslijsten Matilda presenteert, Tom en Pippo en Boekengasten
Collectioneur voor bibliotheken
Stelt jaarlijks met Uitgeverij Bontekoe en Elseline Knuttel de TIP25 Makkelijk Lezen samen.

Focus video: Het Makkelijk Lezen Plein en de schoolbibliotheek

Wil je ook aan de slag met deze lijst? Ga dan naar de Facebookgroep Makkelijk Lezen of mail even naar mlp@probiblio.nl.

Wil je het Makkelijk Lezen Plein aanraden aan je leerlingen en hun ouders? Ga dan naar www.makkelijklezenplein.nl en bekijk het filmpje van Miron en alle overige tips.