Makkelijk Lezen Dag

Inschrijfformulier

Informatieplein en Werkboek Makkelijk Lezen Dag 2020

vloeroppervlakte van 6 m² (3 x 2 m)
2 afgerokte tafels van 140 x 70 cm
2 stoelen
stroompunt
gebruik van volledige catering
2 parkeermunten
2 exemplaren Werkboek
Makkelijk Lezen 2020 vermelding in programmaboekje
websitevermelding met naam/logo
toegang voor maximaal 2 personen standbezetting
Het is mogelijk folders, leaflets e.d. (max 250 gram, max. formaat A4) aan alle deelnemers te verspreiden door middel van insteken in de congrestas. Uw materiaal (oplage 300 ex.) ontvangen we graag voor 15 november 2020. U kunt het drukwerk sturen naar: Uitgeverij Bontekoe, Statenlaan 8, 6828 WE Arnhem Alle tarieven zijn excl. 21% Btw
De stand wordt bemenst door de volgende personen
Uw gegevens i.v.m. promotie van de stand
Factuurgegevens voor administratie
Algemene voorwaarden
1. Betaling van de kosten dient te geschieden direct na ontvangst van de factuur en uiterlijk vóór 1 november 2020. Indien u in gebreke blijft met betrekking tot de vermelde betalingsdatum, behoudt wij ons het recht voor de toekenning van de standruimte te laten vervallen, waarbij echter de volledige aansprakelijkheid voor betaling van de factuur blijft bestaan.
2. MakkelijkLezenDag wijst de standplaats toe, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden zal worden met eventueel door u geuite wensen.
3. Reehorst is op 30 november vanaf 07.30 uur beschikbaar en toegankelijk voor levering van standmateriaal en opbouw van de presentaties.
4. De presentaties dienen ingericht te zijn voor 10.00 uur. Alle presentaties dienen minimaal tot 17.00 uur intact te blijven en uitsluiting na 17.00u afgebroken te worden.
5. Het is toegestaan banners en beurswanden bij te plaatsen, mits het niet buiten de vloeroppervlakte van 3 x 1,5 m staan.
6. MakkelijkLezenDag noch het congrescentrum Reehorst aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan stand, materialen, personen e.d.
7. Bij reservering van standruimte dient aangegeven te worden wat er benodigd is aan eventuele extra faciliteiten. Eventuele meerkosten die hieruit ontstaan zullen in rekening worden gebracht.
8. MakkelijkLezenDag behoudt zich het recht voor in geval van calamiteit of anderszins naar haar mening verantwoorde redenen de informatiemarkt geen doorgang te laten vinden, in welk geval betaalde bedragen zullen worden gerestitueerd.

Aarzel niet te bellen of te mailen voor aanvullende Informatie en overleg over uitbreiding van de mogelijkheden: Willem Bakker | 0651 192022 | wb@uitgeverijbontekoe.nl