Makkelijk Lezen met Bontekoe

De boekenseries van Bontekoe hebben een aantal bijzondere eigenschappen.

Geschreven op AVI-niveau

Elk boek uit deze serie wordt zorgvuldig op een AVI-niveau geschreven door uitstekende auteurs zoals Annemarie Bon en Selma Noort. Ze maken hierbij gebruik van de richtlijnen van het AVI toetssysteem van het Cito. Voor kinderen waarvan de leesvaardigheid nog in ontwikkeling is, is het fijn om een boek op het juiste leesniveau te geven. Dit geldt zeker voor kinderen die moeite hebben met lezen en achterblijven in de leesontwikkeling.

Download hier de folder Makkelijk Lezen met Bontekoe.

Mini leeslessen achterin de boeken

Een gerichte leesvraag stellen kan bijdragen aan de begrijpend-leesontwikkeling van het kind. Daarom heeft elk boek in deze serie achterin een pagina met gerichte leesvragen, een puzzeltje of een letterballon. Het kind kan dit zelf beantwoorden of de ouder of leerkracht kan aan de hand hiervan even kort na te praten over wat er gelezen is. Ook dit zal het begrip kunnen vergroten. Leerkrachten kunnen gebruikmaken van online mini leeslessen. Deze worden geschreven door kinderboekenjuf Ingrid Rijnbout-Evers en zijn gebaseerd op List lezen van de CED-groep.

Hoe werkt een mini leesles?

Ingrid Rijnbout-Evers: “Je kiest een boek uit waar je de kinderen enthousiast voor wilt maken en vertelt in het kort waar het boek over gaat. Dan gaan de kinderen 15-20 minuten stillezen. Daarbij gaan ze tijdens het lezen op zoek naar een antwoord op de eerste leesvraag en zoeken ze indien mogelijk een stukje om voor te lezen waarmee ze hun antwoord ondersteunen. Na 15-20 minuten lezen vraag ik wat de kinderen gevonden hebben in hun boek. Hierbij geef ik de kinderen veel vrijheid. Ik kies per leesles ongeveer 3 kinderen uit die hun verhaal mogen doen. Door op deze manier om te gaan met 30 minuten stil/vrij lezen, zorg ik ervoor dat de beleving groot is en dat de spanningsboog kort blijft. Door de kinderen te laten vertellen over hun boek hoop ik dat andere kinderen die boeken ook leuk gaan vinden.” 

De mini leeslessen zijn gratis te downloaden op de pagina ‘Mini leeslessen’.

De kracht van lezen & luisteren tegelijk

Het beste van twee werelden; met een meeluisterboek lezen kinderen in een ‘echt papieren boek’ en luisteren ze online mee met de tekst. Veel onderzoek heeft aangetoond dat auditieve ondersteuning tekstbegrip vergemakkelijkt voor kinderen met leesproblemen zoals dyslexie.

Zwakke technische leesvaardigheid geeft vaak aanleiding tot het gebruik van auditieve ondersteuning zoals het Intervallezen. Op deze manier worden de ernstige technische leesproblemen enigszins gecompenseerd en kunnen kinderen met dyslexie toch op een relatief snelle manier tot een redelijk niveau van tekstbegrip komen. Bij deze vorm van lezen ligt de nadruk op het beleven van het verhaal en niet op de leesproblemen van kinderen. Ze raken minder vermoeid en zijn dus meer gericht op het mooie of spannende verhaal zelf. Door het Intervallezen wordt lezen leuker & toegankelijker; cruciaal voor de motivatie en het maken van leeskilometers.

Download hier de folder Makkelijk Lezen met Bontekoe.

Drie andere boekenseries

Veel kinderen, in het kwetsbare proces van leren lezen, hebben baat bij onze leesboekjes die we reeds jaren uitgeven. Ze hebben speciale, leesondersteunende eigenschappen, zoals een eigen dyslexievriendelijk lettertype. En met teksten in een speciale structuur met korte zinnen, veel dialoog en actie. Uiteraard zijn ze bijzonder rijk geïllustreerd. Deze drie boekenseries hebben specifieke eigenschappen en zijn als volgt ingedeeld.

Ankertjes
Voor kinderen van 5 tot 7 jaar

De boeken uit de serie Ankertjes zijn speciaal voor beginnende lezers. De boekjes zijn rijk geïllustreerd met prachtige tekeningen en leuke aansprekende en herkenbare verhalen. Met de Ankertjes gaan ze graag aan de slag!

Vaantjes
Voor kinderen van 6 tot 9 jaar

De boeken in de serie Vaantjes zijn bedoeld voor kinderen die net hebben leren lezen en daar moeite mee hebben. In de serie Vaantjes wordt het speciale dyslexievriendelijke lettertype van Studiostudio gebruikt. Daarnaast heeft de tekst een speciale structuur met korte zinnen, veel dialoog en actie. Met de Vaantjes wordt leren lezen leuk!

Piraatjes
Voor kinderen van 8 tot 14 jaar

De serie Piraatjes is speciaal bedoeld voor bovenbouwleerlingen die moeite hebben met lezen. De verhalen zijn spannend en met vaart geschreven. Het leestechnisch niveau van de boekjes is aangepast, waardoor de boekjes makkelijk te lezen zijn. De verhalen zijn zeker niet kinderachtig en sluiten juist aan bij de belevingswereld van deze kinderen. De Piraatjes maken lezen weer leuk!