schoolbibliotheek collectieadvies

Bekijk hier de FOCUSvideo van Maaike Landman over het Makkelijk Lezen Plein en de schoolbibliotheek

MLP handleiding

Een succesvolle schoolbibliotheek

Weet jij of de Makkelijk Lezen collectie van je schoolbibliotheek nog voldoet? Makkelijklezen.nl biedt (in samenwerking met NBD Biblion en Probiblio) mogelijkheden om snel en accuraat een antwoord te krijgen op deze vraag.

Inzicht in je Makkelijk Lezen collectie

Scholen en leesconsulenten krijgen inzicht in de Makkelijk Lezen collectie op school, door gebruik te maken van de schoolWise portal van de school.  Wil je nog meer inzicht in de huidige Makkelijk lezen collectie? Laat dan een rapportage maken, met als basis de informatie uit schoolWise. Met behulp van deze rapportage bekijk je hoe je huidige Makkelijk lezen collectie is opgebouwd en waar je het best in kunt investeren om een evenwichtig opgebouwde ML-collectie te krijgen. In samenwerking met je consulent kun je dan een vervolgstap nemen. Door een complete inventarisatie te maken, kan een beeld gevormd worden hoe zich de Makkelijk lezen collectie zich verhoudt tot de complete schoolbieb. Dit vormt dan de basis voor een voorstel hoe de schoolbieb aangepast zou kunnen worden.

Vraag naar de mogelijkheden in je eigen bibliotheek of Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI).