schoolbibliotheek collectieadvies

MLP handleiding

Een succesvolle schoolbibliotheek

Weet jij of de Makkelijk Lezen collectie van je schoolbibliotheek nog voldoet? Makkelijklezen.nl biedt (in samenwerking met NBD Biblion en Probiblio) mogelijkheden om snel en accuraat een antwoord te krijgen op deze vraag.

Handleiding voor je Makkelijk Lezen collectie

Gezamenlijk hebben we een handleiding ontwikkeld, waarmee consulenten, met als basis de informatie uit SchoolWise, een extra adviestool hebben voor het MLP segment.

Met behulp van deze handleiding bekijk je hoe je huidige Makkelijk lezen collectie is opgebouwd en waar je het best in kunt investeren om een evenwichtig opgebouwde ML-collectie te krijgen. In samenwerking met je consulent kun je dan een vervolgstap nemen. Door een complete inventarisatie te maken, kan een beeld gevormd worden hoe zich de Makkelijk lezen collectie zich verhoudt tot de complete schoolbieb. Dit vormt dan de basis voor een voorstel hoe de schoolbieb aangepast zou kunnen worden. 

Geïnteresseerd? Vraag hier een adviesgesprek aan met Dia Wesseling van Makkelijk Lezen Plein.