dr. Willy de Heer

Zelfstandig onderzoeker en adviseur

Kennis & ervaring

Gepromoveerd aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden

Studies: opleiding tot leraar basisonderwijs (Hogeschool Leiden), studie bestuurskunde (Universiteit Leiden), en hbo-verpleegkunde (CHE) Ede.

Onder andere werkzaam geweest als docent levensbeschouwing op een middelbare school; deeltijd leerkracht in een klas voor hoogbegaafde kinderen; en invalleerkracht op een reguliere basisschool

Voorzitter en oprichter ANBI-stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

Voorzitter ANBI-stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

 

Recente publicaties

Proefschrift: Heer, W. de (2017). Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs, onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden. Leiden, Nederland: uitgeverij Ipskamp printing.

 
Bewerkte wetenschappelijke publicatie proefschrift: Heer, W. de (2019). Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden. Een overzicht van de wetenschappelijke kennis. Delft, Nederland: uitgeverij Eburon.

 
Geplande wetenschappelijke publicatie: Heer, W. de (naar verwachting juni 2021). De vastlopende leerling: Moeilijk of makkelijk lerend? Praktische handreiking voor de begeleiding van zwak- en (hoog)begaafde leerlingen. Amsterdam, Nederland: uitgeverij Lannoo.

 

Focus video: zeer makkelijk leren